Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement

1        Algemeenheden 

1.1       Algemeen 

House of Terror is niet gebonden aan eender welke politieke of religieuze of 

levensbeschouwelijke groepering en zal zich op geen enkele wijze voor activiteiten van deze aard engageren. Om dit te benadrukken zal elke deelnemer een schriftelijke verklaring afleggen waarbij hij bovenstaande onderschrijft (afstand van verhaal). 

 

Verder zullen we hieronder de spelregels aangeven die geldig zijn op elke skirm georganiseerd door House of Terror waaraan iedereen die deelneemt aan onze activiteiten zich te houden heeft. 

 

1.2       Leeftijd 

De minimum leeftijd om aan een open skirm of evenement deel te nemen van House of Terror is 18 jaar.

Vanaf 14 jaar kan men ook meespelen indien men lid is van AAB of men een disclaimer kan voorleggen waarbij ouder of voogd akkoord gaat met het deelnemen aan een airsoftevenement.

1.3       Inkomgelden en inschrijving

Inschrijven is verplicht en de inkomgelden variëren naargelang het evenement. Annuleren is mogelijk tot 24h voor de starttijd van het evenement. Indien de 24h verlopen zijn, kan men enkel geld terug krijgen als men een wettige reden heeft en die kan bewijzen.

 

1.4       Praktische zaken 

Men dient stevig schoeisel te voorzien.

 

1.5       Belangrijke onderwerpen 

Belangrijk is ook dat we voldoende respect moeten opbrengen voor de terreinen die we 

gebruiken, d.w.z.: 

 • Geen afval achterlaten 
 • Niet schieten op dieren 
 • Respecteren van de afbakeningen en infrastructuur 
 • Geen vernielingen aanbrengen 
 • Verplicht kenbaar maken aan derden 
 • Geen verbaal en/of ander geweld tegenover andere spelers/marshals/inrichters/

Het terrein mag niet gebruikt worden voor paramilitaire of politieke doeleinden. 

 

1.5.1       Beschadigingen van items of infrastructuur 

Indien er toch beschadigingen worden aangebracht, opzettelijk of onopzettelijk, meldt dit dan onmiddellijk aan een lid van de beheerraad. Elke geldelijke vergoeding die ontstaat door het niet opvolgen van de regels ( beschadigingen, etc.) worden op de speler rechtstreeks verhaald. 

 

1.5.2       Alcohol en roesmiddelen 

Gebruik van alcoholische dranken of verdovende middelen worden niet toegestaan en iedereen die klaarblijkelijk onder invloed is van alcohol of narcotica zal deelname aan het spel geweigerd worden. 

 

1.5.3       Verbaal en ander geweld 

Wie zich te buiten gaat aan verbaal geweld zal gesanctioneerd worden. Fysiek geweld wordt 

onder geen enkel beding getolereerd en heeft de onmiddellijke uitsluiting tot gevolg. 

Geweld tegen marshalls zal strenger worden bestraft. Racistische uitspraken worden niet getolereerd en zullen zwaar bestraft worden. 

 

1.6       Vervoer en verzamelen 

1.6.1       Verzamelen 

Bij het verzamelen om naar de skirm te gaan of aan de parking van de skirm zelf wordt er geen camouflage kleding getolereerd. Dit geldt ook voor de gehele dag. Een persoon in camouflage kleding mag zich niet meer op de parking begeven, indien deze zich in het zicht van het publiek bevindt. Probeer zo veel mogelijk te carpoolen.

 

1.6.2       Vervoer van airsoftwapens 

De airsoftwapens mogen niet zichtbaar vervoerd worden en zitten best in een afgesloten koffer, om de wet op de wapendracht te respecteren en het imago van House of Terror niet aan te tasten. Het is verboden om airsoftwapens binnen handbereik te vervoeren (wet op de wapendracht). 

 

1.6.3       Verwittigen van komst 

Men dient zich vooraf in te schrijven bij de daarvoor aangewezen contactpersoon. Dit zal telkens duidelijk vermeld worden.

 

1.7       Airsoftwapens en echte wapens 

1.7.1       Echte wapens 

Het is verboden echte wapens mee te nemen, dit geld ook voor messen, dolken of bajonetten. Imitatiemessen en/of bajonetten mogen geen rigide structuur hebben, maar flexibel zijn. Met tape afgebonden messen e.d. .worden geweigerd. 

 

1.7.2       Zelfvervaardigde airsoftwapens 

Zolang deze wapens binnen de FPS limieten vallen zijn deze toegelaten.

 

1.7.3       Pyrotechnische en rookverspreidende items 

Knalvuurwerk is verboden. Rookbommen kunnen in bepaalde gevallen zijn toegelaten.
House of Terror zal dit bij ieder evenement bekend maken of dit is toegelaten.

 

1.7.4       Uitlenen van airsoftwapens 

Gehuurde wapens dienen met zorg behandeld te worden. Eventuele schade veroorzaakt aan airsoftwapens of -materiaal zal verhaald worden op de huurder van het wapen. House of Terror bepaalt de kosten die door de huurder betaald moeten worden:

 

Materiaal

schadevergoeding

Kapot of verloren magazijn

€10

Schade aan replica

€150

Kledingstuk

€25

Bril

€5

Mondmasker

€10

Schadevergoeding voor replica’s zal verschillen naargelang het voorval.

 

1.7.5       Airsoftwapens 

Het is verboden om de airsoftwapens te dragen op openbare plaatsen. Gedurende het vervoer van de airsoftwapens, moeten ze in een afsluitbare kist of koffer worden 

opgeborgen. Laders en munitie kunnen eveneens in een aparte afsluitbare kist of koffer worden vervoerd, gescheiden van de airsoftwapens. 

 

1.7.6       BB’s 

De bb’s die gebruikt worden op de terreinen moeten conform de Belgische Wetgeving Biologisch afbreekbaar zijn en opgenomen zijn in de milieuvergunningen van  de terreinen van Airsoft Adventure VOF. Onderstaande merken zijn toegelaten:

 • G&G bio
 • Xtreme bio
 • Valken infinity bio
 • Nuprol RZR bio
 • BO bio

 

1.8       Sancties 

Voor het niet-volgen van de huisregels geldt er een nul-tolerantie. Sancties zullen verschillen naargelang het voorval.

1.9       Cleaning 

Op het einde van de skirm zal er gevraagd worden om samen (rest)afval op de terreinen op 

te ruimen. Er zullen voldoende afvalcontainers geplaatst worden. Het kan zijn dat het afval 

gescheiden moet weggegooid worden, het is de plicht van elke deelnemer zich hieraan te 

houden. 

 

1.10    Media 

Deelnemers aan een evenement van House of Terror verklaren akkoord te gaan dat alle
media mag gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Onder media wordt verstaan: foto en film. Indien men dit niet wenst kan men de organisator hier vooraf schriftelijk over verwittigen.

 

2        Spelregels 

2.1       Algemeen 

Je bent uitgeschakeld wanneer je geraakt wordt op je lichaam (incl. hoofd). BB’s op je 

airsoftwapen gelden ook als een hit. Het is toegestaan om op het hoofd te schieten, maar zie dit niet als primair doelwit. Schiet enkel op het hoofd van op een veilige afstand en wanneer het niet anders kan. Ricochet BB’s tellen niet. Als je geraakt bent, roep je duidelijk ”hit”, steek je je arm in de lucht en begeef je je naar de respawn zone.. Kom je iemand tegen die zich nog in het spel bevindt, hanteer dan de volgende regel: ”Dead man don’t talk”. 

 

Indien je problemen hebt met bril, masker, wapen etc., kan je je naar de safety-zone begeven. Voor je de safety-zone binnen gaat haal je het magazijn uit je airsoftwapen, schiet enkele keren naar de grond en zet dan je wapen op ”safe”. 

 

Fair-play is de belangrijkste spelregel. Wees eerlijk tegen over jezelf en je mededeelnemers. 

De club kan hierop enkele wijzigingen aanbrengen en bijvoorbeeld het schieten op het hoofd verbieden of regels aanvullen.

 

2.2       De Safety-zone 

Wanneer je uitgeschakeld bent, verlaat je het spel en begeef je je naar de ”safety-zone”(SZ). 

In de SZ gelden de volgende regels: 

 • Binnen de SZ mag de veiligheidsbril afgezet worden. 
 • Alle airsoftwapens moeten op safe staan. 
 • Magazijnen mogen niet op de AEG’s zitten (incl. boxmags). 
 • Magazijnen op GBB’s en springers dienen ook verwijderd te worden.
 • Het testen van een wapen gebeurt buiten de SZ, in een daartoe voorbehouden zone,  

ook geen “droog” schieten.

 

2.3       Veiligheidsbril 

Buiten de SZ is het verplicht om een veiligheidsbril en/of -masker op te hebben. Deze mag onder geen voorwaarde worden afgezet. Als de bril beslaat, kapot is gegaan of niet goed zit, begeef u dan naar de SZ, waar het toegelaten is om deze af te zetten. 

Tijdens het testen van een wapen in de daarvoor bestemde zone wordt er ook steeds een 

veiligheidsbril gedragen. Kijk bij het begin van een spel of al je medespelers hun veiligheidsbril dragen. Wij raden aan om altijd een full-face mask te dragen om ongevallen aan tanden te voorkomen!

 

2.4       FPS limieten 

House of Terror heeft de volgende limieten vastgesteld: 

 • 4O0 FPS voor volautomatische wapens, eventueel: GBB’s, Shotgunachtige airsoftwapens en handvuurairsoftwapens.
 • 500 FPS voor snipers en Bolt Action rifels.
 • 500 FPS voor DMR met minimum delay van 2 seconden

 

De FPS limieten mogen niet hoger zijn dan de waarden opgegeven in het charter. 

Iedere deelnemer die beschikt over eigen Replica’s is verantwoordelijk voor de kracht waarmee zijn replica schiet. Er zijn FPS meters ter beschikking om de waarde van de replica te meten VOOR aanvang van het evenement. Het bewust harder schieten dan de toegelaten waarde wordt gezien als een zware overtreding waarbij men moedwillig andere spelers letsels kan kwetsen. Indien een speler betrapt wordt op het harder schieten dan de toegelaten waarde zal de toegang tot het terrein ontzegt worden!

 

2.5       Richtmiddelen 

Onder richtmiddelen verstaan we lasers, red dots en scopes. Lasers zijn verboden, red dots en scopes zijn toegestaan. 

 

2.6       Marshalls 

De marshall leidt het spel en kan bij problemen tijdens het spel altijd geraadpleegd worden. 

De marshall draagt steeds een opvallend geel of ander fluorescerende kleur jasje. Tijdens een discussie heeft de marshall altijd het laatste woord en zijn bevelen dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Het is ten strengste verboden om op een marshall te schieten. Bij overtreding zal de deelnemer onmiddellijk worden uitgesloten. 

 

2.7       Minimum schietafstand 

Wij hanteren een PANG regel van 5 meter outdoor voor assault rifles en handwapens. Voor snipers en DMR’s hanteren we een regel van 20 meter, te meten vanaf het uiteinde van de loop.

 

2.8       Afbakening van het terrein 

Aan het begin van de skirm zal er uitgelegd worden wat de limieten zijn van het terrein. De 

deelnemers zijn gehouden aan deze limieten. Een afgeschermd stuk met rood-wit lint duidt op een gevaar en mag onder geen enkel voorwaarde betreden worden. 

 

2.9       Ongevallen 

Indien zich een ongeval voordoet, dient dit zo snel mogelijk worden gemeld aan de organisatie House of Terror. Blijf kalm en probeer de slachtoffers zo veel mogelijk te helpen. De mensen die een eerste hulp cursus gevolgd hebben of door hun beroep medisch zijn gekwalificeerd zullen dan in samenspraak met de organisator de nodige stappen ondernemen om de slachtoffers verder te behandelen. Het is van belang dat de bevelen gegeven door deze mensen onmiddellijk worden uitgevoerd. Het spel zal in geval van ongeval onmiddellijk worden geneutraliseerd. Personen die niet nodig zijn om te helpen bij het ongeval gaan onmiddellijk naar de safety-zone om verdere 

instructies af te wachten. Enkel leden van de organisatie kunnen na een ongeval het spel opnieuw starten.

 

3        Slotwoord 

Dit reglement is door House of Terror opgesteld en goedgekeurd om de werking van de skirms in goede banen te leiden. Van iedereen zal dus verwacht worden dat hij/zij het nauwgezet naleeft. Zo zorgen we samen voor een vlot werkende en professionele skirm en uitstraling. Eén belangrijke regel geldt hier, als je twijfelt, vraag het aan de marshalls of aan de organisatoren.

 

 

Deze website gebruikt cookies om je de beste surfervaring te kunnen garanderen. Door deze tab te sluiten ga je akkoord met het gebruik hiervan.